solo expo exhibition photography katja poelwijk some sweet day LLoyd hotel sivar documentary portrait

SOLO EXHIBITION

 

Some Sweet Day

 

JUNE 22 - OCTOBER 31 

OPENING DRINKS FRIDAY JUNE 21 17.30 - 19.30, YOU ARE VERY WELCOME!

 

LLOYD, Oostelijke Handelskade 34, Amsterdam

Restaurant, platform 2 & platform 3

 

 

 

LLOYD presenteert de expositie 'Some Sweet Day' met vrij werk van Katja Poelwijk, waaronder de serie ‘Sivar’. Het werk van Katja neemt ons mee en laat ons loskomen van tijd. Het speelt met onze collectieve herinneringen en verbeeldingskracht als mens in relatie tot zichzelf, elkaar en de natuur. Tegelijkertijd zijn haar onderwerpen uit het leven gegrepen.  

 

Als portret documentair fotograaf is ze gefascineerd door mensen, hun gevoelswereld en hoe ze zich verhouden tot hun omgeving. Katja’s benadering is intuïtief en het werk kenmerkt zich door intieme, vaak poëtische en verstilde zwart-wit beelden die soms wringen. Autonoom werk is voor haar een manier om complexe onderwerpen te belichten zonder woorden te hoeven gebruiken die het vaak gecompliceerder maken. Zoals het spreekwoord luidt: Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

 

In maart 2017 leerde Katja de jonge Sivar kennen. Geboren in 2008 als meisje en heet op dat moment nog Silje. Katja was geraakt door zijn onbevangenheid en bravoure, waarop zij besloot Sivar te volgen in zijn ontwikkeling. Dit doorlopende project is een warm, intiem portret en gaat over zijn wereld. Het gaat over ruimte, jeugd, de kwetsbaarheid en vergankelijkheid daarvan. Bovenal gaat het over te mogen worden of zijn wie je bent.

 

Katja Poelwijk (*1976)

Katja Poelwijk studeerde in 2017 cum laude af aan de Fotoacademie Amsterdam. Was New Dutch Photography Talent 2018 en fotografeert vanaf 2018 onder andere voor de Volkskrant.

 

---

 

LLOYD presents the exhibition ‘Some Sweet Day’ of Katja Poelwijk.  Showing her personal body of work, including the series ‘Sivar’. The work grabs you, losing any sense of time. It plays with our collective memories and imaginations, in relation to oneself, to each other and to nature. At the same time, her subjects are taken from life.

 

As a portrait documentary photographer, she is fascinated by people, their emotional world and how one relates to their environment. Katja’s approach is intuitive and the work is intimate, often poetic and her tranquil black and white images have a touch of mystery and a certain weight hanging over them. For her, photography is a means of explaining complex subjects without using linguistics, which can complicate matters further. As the saying goes, a picture is worth a thousand words.

 

In March 2017, Katja met the young Sivar. Born in 2008 as a girl, and named Silje by birth. Katja was moved by his open-mindedness and bold character, after which she decided to follow Sivar in his development. This ongoing project is a warm, intimate portrait about his world. It is about space, vulnerability and the transience of youth. Being allowed to be who you are.

 

Katja Poelwijk (*1976)

Katja Poelwijk graduated cum laude from the Photo Academy Amsterdam in 2017. She is a New Dutch Photography Talent 2018 and has been working, amongst others, for Dutch daily newspaper de Volkskrant.