YOUNG LGBTQ

LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER OR QUESTIONING. JONGEREN DIE ZICH NIET KUNNEN IDENTIFICEREN MET HETERONORMATIEVE EN GENDERNORMATIEVE WAARDEN STAAN VOOR EXTRA UITDAGINGEN. DE MEESTE JONGEREN STELLEN HUN OMGEVING NIET DIRECT OP DE HOOGTE VAN HUN GEVOELENS. GEMIDDELD WORDEN JONGEREN ZICH ROND HUN DERTIENDE JAAR BEWUST VAN HUN SEKSUELE VOORKEUR EN WACHTEN ZE RUIM DRIE JAAR VOORDAT ZE IEMAND VOOR HET EERST HIEROVER VERTELLEN. (2016)

 

 

-----

 

LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER OR QUESTIONING. YOUNG PEOPLE WHO CANNOT IDENTIFY THEMSELVES WITH THE HETERONORMATIVE AND GENDER NORMATIVE VALUES FACE ADDITIONAL CHALLENGES. MOST YOUNG PEOPLE DO NOT IMMEDIATELY INFORM THEIR ENVIRONMENT OF THEIR FEELINGS. ON AVERAGE, YOUNG PEOPLE BECOME AWARE OF THEIR SEXUAL PREFERENCE AROUND THE AGE OF THIRTEEN AND THEY WAIT MORE THAN THREE YEARS BEFORE TELLING SOMEONE ABOUT IT FOR THE FIRST TIME. (2016)

 

THIS SERIES HAS BEEN EXHIBITED AT ROTTERDAM.PHOTO, INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL FEBRUARY 2017 

 

 

 

CLICK ON THE PORTRAIT FOR EACH STORY