VLUCHTIG

 

NEDERLAND, HET BELOOFDE LAND: 

OOK HIER BLIJVEN ONTHEEMDE KINDEREN OP DE VLUCHT

RUIM EENDERDE VAN DE VLUCHTELINGEN DIE IN NEDERLAND AANKOMEN ZIJN KINDEREN. VOLGENS ONDERZOEK VAN DE KINDEROMBUDSMAN LEVEN VLUCHTELINGENKINDEREN IN AFWACHTING IN NEDERLAND ONDER DE NORM VAN VELE VAN DE BESCHERMENDE RECHTEN VAN HET KIND DIE AFGESPROKEN ZIJN IN HET INTERNATIONALE KINDERRECHTENVERDRAG (VN, 1989). 

OM ZE EEN GEZICHT TE GEVEN PORTRETTEERDE IK 21 VLUCHTELINGENKINDEREN IN NEDERLAND.

 

IN SAMENWERKING MET VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND TOT STAND GEKOMEN (2017)

GEPUBLICEERD IN DECEMBER 2017 DOOR VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

 

-----

 

NETHERLANDS, THE PROMISED LAND:

DISPLACED CHILDREN REMAIN ON FLEE HERE AS WELL

MORE THAN A THIRD OF THE REFUGEES WHO ARRIVE IN THE NETHERLANDS ARE CHILDREN. ACCORDING TO RESEARCH BY THE CHILD OMBUDSMAN, REFUGEE CHILDREN AWAITING IN THE NETHERLANDS ARE LIVING UNDER THE STANDARD OF MANY OF THE PROTECTIVE RIGHTS OF THE CHILD AS AGREED UPON IN THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (UN, 1989).

TO GIVE THEM A FACE, I PORTRAYED 21 REFUGEE CHILDREN IN THE NETHERLANDS.

 

PRODUCED IN COLLABORATION WITH DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (2017)

PUBLISHED IN DECEMBER 2017 BY DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES