VLUCHTIG

NEDERLAND, HET BELOOFDE LAND: 

OOK HIER BLIJVEN ONTHEEMDE KINDEREN OP DE VLUCHT

RUIM EENDERDE VAN DE VLUCHTELINGEN DIE IN NEDERLAND AANKOMEN ZIJN KINDEREN. VOLGENS ONDERZOEK VAN DE KINDEROMBUDSMAN LEVEN VLUCHTELINGENKINDEREN IN AFWACHTING IN NEDERLAND ONDER DE NORM VAN VELE VAN DE BESCHERMENDE RECHTEN VAN HET KIND DIE AFGESPROKEN ZIJN IN HET INTERNATIONALE KINDERRECHTENVERDRAG (VN, 1989). 

OM ZE EEN GEZICHT TE GEVEN PORTRETTEERDE IK 21 VLUCHTELINGENKINDEREN IN NEDERLAND.

 

IN SAMENWERKING MET VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND TOT STAND GEKOMEN. (2017)

GEPUBLICEERD IN DECEMBER 2017 DOOR VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND